АДУЕС

Професионален домоуправител

Като Ваш домоуправител Оперейтинг Къмпани ЕООД Ви предлага следните основни услуги:

  • водене на Домовата книга, съгласно ЗУЕС и вписване на етажната собственост в общината;
  • организиране и провеждане на Общите събрания, според разпоредбите на ЗУЕС;
  • управление на бюджета на входа, в т.ч. събиране на ежемесечните вноски на съкооператорите и заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия, топлоенергия, вода и др.;
  • комуникация и координация на работата с доставчиците – електричество, вода, асансьор и др.;
  • контакт с неизрядните длъжници;
  • организира събирането на оферти, избора на изпълнител, договарянето и възлагането на ремонта, следи за изпълнението му.