АДУЕС

Пакет “White & Red”

Пакет “White & Red” включва следните услуги: ­

  • водене на Домовата книга, съгласно ЗУЕС и вписване на етажната собственост в общината;
  • организиране и провеждане на Общите събрания, според разпоредбите на ЗУЕС;
  • комуникация и координация на работата с доставчиците – електричество, вода, асансьор и др.;
  • организира събирането на оферти, избора на изпълнител, договарянето и възлагането на ремонта, следи за изпълнението му.­

Цена – 5.00лв на апартамент.