АДУЕС

Пакет “Universal”

Пакет “ Universal” включва следните услуги: ­ ­

 • водене на Домовата книга, съгласно ЗУЕС и вписване на етажната собственост в общината
 • редовна комуникация с Управителя на Етажната собственост /Управителен съвет/
 • организиране и провеждане на Общите събрания, според разпоредбите на ЗУЕС
 • организира събирането на оферти, избора на изпълнител, договарянето и възлагането на ре­монта, следи за изпълнението му.
 • управление на бюджета на входа
 • събиране на ежемесечните вноски на съкооператорите на определена дата чрез физически касиер или по EasyPay; ePay , по банков път и на място в офиса на фирмата
 • заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия, асансьор,почистване и др.;
 • комуникация и координация на работата с доставчиците – електричество, почистване, асансьор и др.;
 • Предоставяне ежемесечно на подробен отчет за изминалия месец и таблица със събираемостта на месечните такси на етажната собственост и във всеки един момент при поискване ;
 • Съхраняване и класифициране на всички платежни документи;
 • контакт с неизрядните длъжници;
 • Съдействие и събиране на стари, легитимни задължения /такси,които са одобрени от Общото събрание за разходи и поддръжка на общите части/от некоректните платци в Етажната Собственост;
 • Изготвяне на покани за доброволно изпълнение относно неизрядни платци в Етажната собственост съгласно изискванията на Граждански процесуален кодекс и водене на заповедни производства по ГПК и изпълнителни дела срещу тях.
 • Изготвяне на жалби,протоколи и други документи до общината,полицията и други;
 • Техническа поддръжка на ел.инсталация без консумативи
  -подмяна на осветителни тела,ел.крушки,плафони
  -подмяна на електрически ключове,релета и бушони

Цена – от 8.00лв. на апартамент*

*(окончателната цена се определя в зависимост от броя на апартаментите във входа)