АДУЕС

Пакет “Operating”

Пакет “Operating” включва следните услуги:

 • водене на Домовата книга, съгласно ЗУЕС и вписване на етажната собственост в общината
 • организиране и провеждане на Общите събрания, според разпоредбите на ЗУЕС;
 • управление на бюджета на входа, в т.ч. събиране на ежемесечните вноски на съкооператорите и заплащане на дължимите такси на входа – за електроенергия, асансьор,почистване и др.;
 • комуникация и координация на работата с доставчиците – електричество, почистване, асансьор и др.;
 • Изготвяне на жалби,протоколи и други документи до общината,полицията и други;
 • организира събирането на оферти, избора на изпълнител, договарянето и възлагането на ремонта, следи за изпълнението му.
 • контакт с неизрядните длъжници,;
 • Съдействие и събиране на стари задължения /такси,които са одобрени от Общото събрание за разходи и поддръжка на общите части/от некоректните платци в Етажната Собственост;
 • Изготвяне на покани за доброволно изпълнение относно неизрядни платци в Етажната собственост съгласно изискванията на Граждански процесуален кодекс и водене на заповедни производства по ГПК и изпълнителни дела срещу тях.
 • Съхраняване и класифициране на всички платежни документи;
 • Предоставяне ежемесечно на подробен отчет на етажната собственост за извършена работа през изминалия месец или във всеки един момент при поискване;
 • Абонаментно почистване на общите части;

Цена – от 60.00 лв. на апартамент*

* окончателната цена се определя след оглед на място, в зависимост от броя на етажите и апартаментите във входа.