АДУЕС

Кариери

Всички свободни към момента позиции са посочени по-долу. В случай, че в момента не набираме нови кадри, можете да изпратите Вашата автобиография като свободна кандидатура на адрес: careers@operatingcompany.eu

 

Оперейтинг Къмпани гарантира конфиденциалността на Вашата кандидатура.